Τελικές εκλογές της Ελληνικής Κοινότητας του Amsterdam

Σας περιμένουμε την Κυριακή 11/03 στις 12:00, στο Ελληνικό Σπίτι (διεύθυνση De wittekade 111sous, Amsterdam), στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Άμστερνταμ Griekse Gemeenschap van Amsterdam με σκοπό την διεξαγωγή εκλογών για το νέο ΔΣ.

Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει συμμετοχή, τότε τα μέλη του συμβουλίου θα προχωρήσουν σε ΠΑΥΣΗ της λειτουργίας της Κοινότητας.

Εξουσιοδοτήσεις

Μέλη που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στις εκλογές θα μπορέσουν να εξουσιοδοτήσουν κάποιο άλλο μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του Άμστερνταμ με έναν από τους επόμενους τρόπους:
-Δίνοντας μια γραπτή δήλωση στο μέλος που θα βγάλει τον ψήφο σας, που θα περιέχει τα επόμενα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο σας, το ονοματεπώνυμο του μέλους που θα έχετε εξουσιοδοτήσει με την ημερομηνία και τη υπογραφή σας.
-Στέλνοντας email στο info@ellines.nl ε το email με το οποίο είσαστε καταχωρημένος/η στην Ελληνική Κοινότητα, που θα περιέχει τα επόμενα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο σας, το ονοματεπώνυμο του μέλους που θα έχετε εξουσιοδοτήσει.

Υποψηφιότητα

Βάση καταστατικού μπορεί κάθε μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του Άμστερνταμ, Ελληνικής καταγωγής, να δηλώσει υποψηφιότητα για να εκλαγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη και 2 αναπληρωματικούς.

Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εφορευτική επιτροπή που θα ελέγξει την εκτέλεση των εκλογών, καθώς επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ταμιευτική επιτροπή που θα ελέγξει τους ταμιευτικούς απολογισμούς των τελευταίων χρόνων.

Θέλετε να βάλετε υποψηφιότητα ή ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος μιας επιτροπής; Στείλτε μας email στο info@ellines.nl ή δηλώστε την υποψηφιότητά σας/την συμμετοχή σας σε μια από τις επιτροπές στην γενική συνέλευση.

Το καταστατικό και οι ετήσιοι απολογισμοί βρίσκονται στο γραφείο της κοινότητας και είναι προσβάσιμοι για το κοινό κατόπιν ραντεβού ή όταν θα βρίσκεται στην κοινότητα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Είναι η τελευταία ευκαιρία να συμβάλλετε και εσείς σε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια. Σας χρειαζόμαστε όλους εκεί!